Общи условия

Условия за ползване на електронен магазин : www.easyoffice.bg

 

Добре дошли в новия електронен магазин Easyoffice.bg

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажба през електронен магазин www.easyoffice.bg, собственост на фирма „ИЗИ ОФИС 2013” ЕООД наричана по-долу “Easyoffice”.

     I.  Начини на плащане

 Цената на поръчаните артикули и разходите за доставка (ако има такива) могат да бъдат платени по 2 начина:

1/ в брой - при получаване на поръчката.

2/ по банков път - при предварително заплащане на поръчката чрез банков превод или съобразно условията описани в  слюченият между easyoffice и получателя договор за плащане по банков път.

Всяка поръчка е придружена със съответният данъчен документ изискуем за получаването й. Клиента е длъжен да провери получаваната от него стока или услуга преди да подпише предоставените му данъчни документи. Easyoffice не носи никаква отговорност за щети причинени от приета и непроверена стока от страна на получателя й.

*Собствеността на стоките преминава върху Клиента с пълното изплащане на всички суми, дължими от Клиента

    II.   Работно време:

Поръчки в онлайн магазин www.easyoffice.bg се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Работното време на консултантите ни в онлайн магазина е Понеделник - Петък, 9:30 – 18:00 ч., Събота и Неделя са почивни дни, в които не се изпращат поръчки.

     III. Рекламации

   1. Използването, третирането, обработването /ремонта/ на стоките от Клиента се осъществява за негов риск

   2. Рекламации отностно липсващи количества и явни дефекти се предявявят в момента на получаването на стоката или услугата. След получаване на стоката Клиента има право да иска връщането и, при наличието на скрит /съществен/ дефект, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на стоката или при несъответствие с обявените и характеристики. Рекламация в гореописаният случай се предявява в седем /7/ дневен срок от датата на фактурата. Клиента има право да получи обратно заплатената от него сума или замяна на стоката със сответстваща на подадената от него заявка.


   3. Всеки клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите има право да върне закупената от него стока при сключен договор за покупко-продажба от разстояние в едноседмичен срок от доставянето и без да е необходимо да посочи причина за това. Easyoffice е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по късно от 15 работни дни, считано от датата на която Клиента е упражнил някое от правата си на отказ.

Връщането на стоката става чрез куриерска фирма.за сметка на клиента или лично магазина на easyoffice на адрес: гр. Пловдив ул „Янко Сакъзов” № 1

*Easyoffice гарантира връщането на заплатената от Клиента сума без стойността на куриерската услуга за връщането на продукта. Върнатата стока трябва да е придружена от подписани копия на фактурата и стоковата разписка които изрично трябва да се предадат на куриерската фирма срещу подпис.

За връзка с нашите консултанти по продажбите: GSM +359 897 387087

 и e-mail : office@easyoffice.bg