Лични данни

Защита на личните данни

    1.  Ползвателят дава своето съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Търговеца, включително дружествата извършващи куриерска услуга.

   2.  Събирането, съхранението и обработката на лични данни се прави с цел изпълнението на продажба от разстояние и доставката на поръчаната стока. Потребителят по всяко време може да получи информация за това дали предоставените от него лични данни се обработват и използват, както и за целите на обработката.
  3. Ние стриктно спазваме Закона за защита на личните данни.  Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.
  4. Ние изискваме ограничена информация с цел да отговорим на Ваше евентуално запитване и да ви изпратим закупените продукти, а именно: адрес за доставка, телефонен номер, две имена, е-мейл и данни за фактура, ако желаете такава.
  5. Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен с цел доставка на закупените от Вас продукти.
  6. При получаване на  молба от Вас, ние можем да Ви предоставим Вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни. Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.Ние съветваме всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в интернет. Непълнолетните не трябва да предоставят лични данни без разрешението на своите родители или настойници.